Opłaty

1. Deklaracja członkowska.
2. Statut Klubu Sportowego Powiśle.
3. Regulamin opłacania składek.

Wysokość opłat dla członków Klubu Sportowego Powiśle:

1. Składka członek uczestnik 130 zł/m-c,
2. Składka członek zwyczajny 20 zł/m-c,
3. Siedziba (osoby trzymające swój prywatny sprzęt sportowy w klubie) 15 zł/m-c.

W tytule przelewu należy wpisać:
– imię i nazwisko zawodnika,
– okres za jaki dokonywana jest opłata (np. miesiąc i rok),
– „opłata za składkę członkowską”.

Dane do przelewu:
Klub Sportowy Powiśle
ul. Kwiatowa 23 m 44, 02-539 Warszawa
Nr konta: 33 2030 0045 1110 0000 0253 9650

Przelewy z zagranicy:
Klub Sportowy Powiśle
Bank: BNP Paribas
IBAN: PL33 2030 0045 1110 0000 0253 9650
BIC: PPABPLPK

Komentarze są wyłączone.