Opłaty

1. Deklaracja członkowska.
2. Statut Klubu Sportowego Powiśle.
3. Regulamin opłacania składek.

Wysokość opłat dla członków Klubu Sportowego Powiśle obowiązujące w roku 2018:

1. Składka członek uczestnik 130 zł/m-c,
2. Składka członek zwyczajny 20 zł/m-c,
3. Siedziba (osoby trzymające swój sprzęt w klubie) 10 zł/m-c (listopad-marzec) i 20 zł/m-c (kwiecień-październik).

W tytule przelewu należy wpisać:
– imię i nazwisko,
– miesiąc i rok,
– „opłata za składkę członkowską”.

Dane do przelewu:
Klub Sportowy Powiśle
ul. Kwiatowa 23 m 44, 02-539 Warszawa
Nr konta: 33 2030 0045 1110 0000 0253 9650

Komentarze są wyłączone.